Curs de specializare autorizat ANC

Cursul se adresează persoanelor care doresc să urmeze o carieră în domeniul formării adulților sau care doresc să afle mai multe despre planificarea, organizarea și evaluarea cursurilor, a trainingurilor a workshopurilor. Cursanților le vor fi prezentate ʺsecreteleʺ unui formator de succes, inspirațional și motivaținal, bun orator, profesionist în ceea ce realizează.

Competențe dobândite:

 • Aplicarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la formarea profesională a adulților;
 • Realizarea analizei de nevoi privind formarea profesională a adulților;
 • Respectarea eticii și a standardelor profesionale în formarea profesională a adulților;
 • Evaluarea competențelor inițiale ale participanților la programul de formare a adulților;
 • Aplicarea procedurilor de asigurare a calității activității de formare profesională a adulților;
 • Comunicarea și relaționarea în procesul de formare;
 • Dezvoltarea lucrului în echipa implicată în procesul de formare;
 • Gestionarea conflictelor;
 • Organizarea activităților de formare;
 • Proiectarea procesului de instruire;
 • Elaborarea instrumentelor de evaluare;
 • Realizarea activităților de formare teoretică și practică;
 • Gestionarea și administrarea resurselor specifice procesului de formare;
 • Organizarea procesului de evaluare a participanților la programul de formare profesională;
 • Efectuarea evaluării și furnizarea feedback-ului privind revizuirea procesului de formare;
 • Analiza și comunicarea rezultatelor instruirii;
 • Dezvoltarea personală continuă a formatorului.

Durata: 180 ore

Condiții minime de participare: Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență.

Certificarea:

La finalul cursului absolvenții primesc „Certificat de absolvire” însoțit de „Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competențele profesionale dobândite, modele tipizate ANC.

Mod de desfășurare:

Cursul este livrat online, prin metoda ”blended learning”, în regim de tutoriat.

Taxa de participare: 600 lei (sau 700 lei dacă se plătește în 2 rate)